Ocupații înrudite

Cunoștințe și activități comune ambelor ocupații


PRINCIPALELE DOMENII DE CUNOȘTINȚE:

 • teoria puericulturii, scopuri educationale
 • dezvoltarea copilului pe categorii de vârsta
 • activitati potrivite pentru copii pe grupe de vârsta
 • educatia copiilor prescolari
 • educatia copiilor în prima treapta
 • particularitati ale educatiei copiilor cu probleme comportamentale si provenind din familii cu probleme
 • cerintele de calificare pentru profesiuni
 • sistemul scolar, nivele de învatamânt
 • bazele psihologiei
 • psihologia muncii
 • dreptul muncii si legile asigurarii sociale
 • legi si regulamente referitoare la sistemul social
 • cerintele de calificare pentru profesiuni
 • sistemul scolar, nivele de învatamânt

ACTIVITĂȚI CARACTERISTICE:

 • elaborarea de proceduri
 • activitate de cercetare si investigare
 • evaluare, estimarea valorii
 • analiza
 • scrierea textelor la computer
 • planificare/ programare
 • îndosariere, înregistrare, certificare, documentare, sistematizare
 • evaluare, estimarea valorii
 • analiza
 • încheierea de tranzactii si acorduri