Selectarea ocupațiilor după criteriile: ce anume și cu cine ați dori să lucrați

Selectarea ocupațiilor după criteriile: ce anume și cu cine ați dori să lucrați
Faceți clic pe ce sau cu cine ați dori să lucrați
  
metale și produse din metal
lemn și produse din lemn, mobilă
textile și piele
cauciuc și material plastic
sticlă și ceramică
excavarea scoarței terestre, mine de cărbune, minereu, cariere de piatră
construcții, materiale de construcție
electricitate, electrotehnică, electronică
telecomunicații, telegraf, radio
tehnologia informatiției (nu numai ca utilizator)
audio, video, film
energie
apă, baraje, nave
prevenirea incendiilor, pompieri
industria de gaz
chimie
medicină, produse farmaceutice
alimente și băuturi
copii, tineri
animale
flori, culturi și alte plante
pădure
natură
șantiere și clădiri istorice, locuri de interes
arte și meșteșuguri
teatru
imagine, arte grafice, fotografie, desen, gravură
cărți, reviste, ziare, pliante, postere
modă
expoziții
publicitate
bani
burse și burse de valori
informație
legi, reglementări
oficii poștale
asigurări
economie
transporturi
turism
vamă și impozite
poliție, forțe armate
codul penal
psihologie, sociologie, management de personal
servicii de sănătate
protecție socială
umanistică, arte
religie
fizică, astronomie, meteorologie
păduri
politică și diplomație