Economist / contabil / auditor

Economist / contabil / auditor

Cine sunt si cu ce se ocupa? Meseria de economist are un înteles larg, deoarece economia reprezinta o are larga de cunostinte. Elementele cel mai des întâlnite sunt studiul, analiza si prognoza tendintelor financiare, industriale si comerciale, precum si consilierea acordata ca rezultat al acestei analize.

Care sunt îndatoririle postului? Economistii sunt specializati pe diferite domenii. De obicei lucreaza în finante si rentabilitate. Economistul poate oferi consiliere unei firme, o companii, o corporatii sau unui organ al administratiei de stat cu privire la starea actuala si implicatiile anumitor politici si strategii financiare. De obicei se lucreaza mult cu hârtii, desi cei care ocupa functii de conducere petrec o mare perioada de timp la întruniri si negocieri. Activitatea difera în functie de domeniul de specializare, dar în general, ea include urmatoarele:

Sectorul corporativ: Functiile financiare în toate organizatiile mari si mijlocii au, de regula, un numar mare de economisti ale caror sarcini si activitate sunt definite în mod diferit. Acestia lucreaza ca directori în diferite departamente (exemplu: contabilitate, cheltuieli de capital, stabilirea pretului, investitii) sau pot chiar fi însarcinati cu functii financiare complete, sau pot fi angajati ca experti în diferite domenii (finantare, buget, negociere de hârtii de valoare etc.).

Sectorul bancar: Economistii lucreaza în conducerea superioara din cadrul bancilor si în diverse alte functii, cum sunt cele de director contabil, director de credit, schimburi comerciale externe, negocieri hârtii de valoare, dezvoltare produse si servicii bancare; pot detine functii de analisti pentru piata financiara si de capital, sau pot fi experti în alte domenii de activitate.

În sectorul administratiei de stat: Obligatiile economistilor în acest sector includ de obicei elaborarea bugetului si supervizarea raportarilor referitoare la performantele financiare din anumite sectoare sau institutii catre administratia de stat si a celor care primesc fonduri de la stat; de asemenea, probleme legate de colectarea impozitelor si de alte venituri la bugetul statului. Sunt de obicei angajati ca functionari ai autoritatilor financiare, districtuale si municipale si ca specialisti si directori în cadrul ministerelor etc.

Ocupații înrudite
Selectați această ocupație Doriți să introduceți această ocupație în pachetul de ocupații special selectate?