Ocupații înrudite

Cunoștințe și activități comune ambelor ocupații


PRINCIPALELE DOMENII DE CUNOȘTINȚE:

 • atmosfera pamântului
 • bazele chimiei
 • mediul, în general
 • mediul urban, bazele planificarii urbane
 • deseuri ale diferitelor tehnologii industriale
 • modelarea naturii si protectia peisajelor
 • standarde de igiena si regulamente referitoare la mediu
 • metode de monitorizare si analiza a mediului
 • igiena apei
 • bazele meteorologiei
 • mediul, în general
 • managementul apei (functii, organizare, departamente, principii)
 • hidrologie
 • igiena apei

ACTIVITĂȚI CARACTERISTICE:

 • masurare si testare
 • gestionare, organizare
 • activitate de cercetare si investigare
 • evaluare, estimarea valorii
 • analiza
 • încheierea de tranzactii si acorduri
 • masurare si testare
 • activitate de cercetare si investigare
 • îndosariere, înregistrare, certificare, documentare, sistematizare
 • evaluare, estimarea valorii
 • analiza