Ocupații înrudite

Cunoștințe și activități comune ambelor ocupații


PRINCIPALELE DOMENII DE CUNOȘTINȚE:

 • limba engleza
 • acordarea primului ajutor în cazul pierderii functiilor vitale
 • regulamentele de aviatie, inclusiv cele internationale
 • siguranta transportului aerian
 • limba engleza
 • geografie
 • regulamentele de aviatie, inclusiv cele internationale
 • formalitati pentru obtinerea permisului de intrare si durata sederii în diverse tari

ACTIVITĂȚI CARACTERISTICE:

 • caratul farfuriilor si servitul la mese
 • îngrijirea
 • furnizarea verbala a unor informatii comune (nu de specialitate)
 • consultanta
 • primirea, livrarea, adica transportul unor obiecte, cum ar fi certificatele
 • controlul functiilor masinilor si echipamentelor
 • îndosariere, înregistrare, certificare, documentare, sistematizare
 • încheierea de tranzactii si acorduri
 • furnizarea verbala a unor informatii comune (nu de specialitate)