Ocupații înrudite

Cunoștințe și activități comune ambelor ocupații


PRINCIPALELE DOMENII DE CUNOȘTINȚE:

 • mediul, în general
 • deseuri ale diferitelor tehnologii industriale
 • managementul apei (functii, organizare, departamente, principii)
 • principii si reguli pentru evenimente extraordinare la hidroamenajari
 • principii si reguli în caz de inundatii
 • igiena apei
 • bazele meteorologiei
 • mediul, în general
 • managementul apei (functii, organizare, departamente, principii)
 • hidrologie
 • igiena apei

ACTIVITĂȚI CARACTERISTICE:

 • masurare si testare
 • gestionare, organizare
 • controlul functiilor masinilor si echipamentelor
 • îndosariere, înregistrare, certificare, documentare, sistematizare
 • masurare si testare
 • activitate de cercetare si investigare
 • îndosariere, înregistrare, certificare, documentare, sistematizare
 • evaluare, estimarea valorii
 • analiza