Ocupații înrudite

Cunoștințe și activități comune ambelor ocupații


PRINCIPALELE DOMENII DE CUNOȘTINȚE:

 • mediul, în general
 • deseuri ale diferitelor tehnologii industriale
 • managementul apei (functii, organizare, departamente, principii)
 • principii si reguli pentru evenimente extraordinare la hidroamenajari
 • principii si reguli în caz de inundatii
 • igiena apei
 • mediul, în general
 • piscicultura
 • întretinerea iazurilor de pescuit
 • recoltarea pestelui din iazuri
 • masini si echipamente pentru piscicultura

ACTIVITĂȚI CARACTERISTICE:

 • masurare si testare
 • gestionare, organizare
 • controlul functiilor masinilor si echipamentelor
 • îndosariere, înregistrare, certificare, documentare, sistematizare
 • cresterea vitelor
 • gestionare, organizare
 • controlul functiilor masinilor si echipamentelor
 • planificare/ programare