Ocupații înrudite

Cunoștințe și activități comune ambelor ocupații


PRINCIPALELE DOMENII DE CUNOȘTINȚE:

 • protectia muncii în centralele electrice nucleare, protectia împotriva expunerii la radiatii
 • deseurile radioactive si lichidarea lor
 • bazele tehnologiei electrice
 • bazele electronicii
 • materiale electrotehnice, conductori, cabluri
 • proiectare tehnica în inginerie electrica
 • masini si insrumente electrice
 • distributie si transmisie electrica
 • tehnologia testarii si repararii sistemelor electrice de distributie
 • tehnologia testarii si repararii masinilor si instrumentelor electrice
 • masurarea variabilelor electrice
 • industria energetica, tipuri de energie, transmiterea lor, utilizarea, pierderi, eficienta
 • tehnologia transformarii energiei termice în energie electrica
 • echipamente si sisteme în centralele electrice pe combustibil fosil
 • tehnologia transformarii energiei nucleare în energie electrica
 • echipamente si sisteme în centralele electrice nucleare
 • sisteme si echipamente pentru transmiterea energiei electrice
 • desen tehnic
 • piese si semi-produse pentru masini
 • mecanisme pentru masini
 • mediul, în general
 • deseuri ale diferitelor tehnologii industriale
 • bazele tehnologiei electrice
 • industria energetica, tipuri de energie, transmiterea lor, utilizarea, pierderi, eficienta
 • sisteme si echipamente pentru transmiterea energiei electrice
 • sisteme si echipamente pentru transmiterea energiei termice
 • rolul energiei în functionarea unei uzine industriale
 • operarea sistemelor de energie în industrie
 • managementul energiei
 • regulamente si standarde în industria gazului
 • managementul apei (functii, organizare, departamente, principii)

ACTIVITĂȚI CARACTERISTICE:

 • setarea manuala si ajustarea parametrilor
 • descoperirea cauzelor functionarii defectuoase
 • controlul functiilor masinilor si echipamentelor
 • gestionare, organizare
 • controlul functiilor masinilor si echipamentelor
 • masurare si testare
 • planificare/ programare
 • îndosariere, înregistrare, certificare, documentare, sistematizare
 • analiza