Ocupații înrudite

Cunoștințe și activități comune ambelor ocupații


PRINCIPALELE DOMENII DE CUNOȘTINȚE:

 • mediul, în general
 • deseuri ale diferitelor tehnologii industriale
 • managementul apei (functii, organizare, departamente, principii)
 • hidroamenajari si structuri hidro
 • reguli de manipulare si operare a hidroamenajarilor
 • rezervoare de apa, apa potabila si statii de tratare a apelor reziduale
 • igiena apei
 • hidroamenajari si structuri hidro
 • reguli de manipulare si operare a hidroamenajarilor
 • desen tehnic

ACTIVITĂȚI CARACTERISTICE:

 • gestionare, organizare
 • controlul functiilor masinilor si echipamentelor
 • planificare/ programare
 • evaluare, estimarea valorii
 • orientarea în regulamentele juridice si de alta natura
 • încheierea de tranzactii si acorduri
 • îngrijirea solului, întretinerea vegetatiei
 • setarea manuala si ajustarea parametrilor
 • controlul functiilor masinilor si echipamentelor
 • masurare si testare
 • operarea masinilor, a echipamentului sau a panourilor de control
 • gestionare, organizare